Statinių techninė priežiūra

Statinių techninė priežiūra, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017;