Rangos sutarčių suderinimas ir sudarymas

Atliekame sutarčių parengimo ir suderinimo darbus generalinės rangos ar rangos darbams atlikti.

Esant poreikiui atliekame generalinės rangos funkcijas objektuose rangovų valdymo principu.