Teisinės ir techninės konsultacijos

Užsakovams ir rangovams teikiame teisines ir technines konsultacijas remiantis statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais (STR)