Rangovų atranka ir kvalifikacijos analizė

Atliekame nepriklausomo statybos audito paslaugas. Atliekame kvalifikuotus profesionalius konkursus parenkant generalinį rangovą arba atskirų konstruktymų rangovus ir gamintojus. Užsakovams pageidaujant organizuojame kainoms nustatyti ir patikrinti nepriklausomus kontrolinius generalinės rangos parinkimo konkursus. Atliekame atskirų konstruktymų nepriklausomus kontrolinius  konkursus kainai nustatyti kurių pagrindu galima sutaupyti nuo 10 iki 30% objekto  sąmatinės vertės.