Statinio statybos techninė priežiūra
Statinių techninė priežiūra
Draudžiamieji įvykiai
Atstovavimas užsakovui projektavimo ir statybos klausimais
Rangovų atranka ir kvalifikacijos analizė
Rangos sutarčių suderinimas ir sudarymas
Teisinės ir techninės konsultacijos
NT administravimas
Previous
Next

Teikiame  profesionalias, šiuolaikiškas ir  nepriklausomas  statybos projektų valdymo paslaugas. Išskirtinai atstovaujame užsakovams, vystytojams  įmonėms,  komercinio,  gamybinio-industrinio ar gyvenamojo NT vystymo projektus. 

mūsų

Paslaugos

Per ilgametę, dvidešimties metų darbo patirtį įgyta statinių projektavimo, statybos valdymo bei statinių techninės priežiūros patirtis užtikrina įvairių šalių (Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Švedijos, Norvegijos) užsakovams, vystytojams bei investuotojams kokybiškiausias paslaugas.

Atliekame projektavimo užduočių rengimą, projektavimo valdymą, darbo projektų parengimo valdymą, organizuojame ir atliekame statybos darbus bei vykdome techninę  priežiūra

Užsakovams ir rangovams teikiame teisines ir technines konsultacijas remiantis statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais (STR)

Atliekame nepriklausomo statybos audito paslaugas. Atliekame kvalifikuotus profesionalius konkursus parenkant generalinį rangovą arba atskirų konstruktymų rangovus ir gamintojus. Užsakovams pageidaujant organizuojame kainoms nustatyti ir patikrinti nepriklausomus kontrolinius generalinės rangos parinkimo konkursus. Atliekame atskirų konstruktymų nepriklausomus kontrolinius  konkursus kainai nustatyti kurių pagrindu galima sutaupyti nuo 10 iki 30% objekto  sąmatinės vertės.

Atliekame sutarčių parengimo ir suderinimo darbus generalinės rangos ar rangos darbams atlikti.

Esant poreikiui atliekame generalinės rangos funkcijas objektuose rangovų valdymo principu.

Valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus. Daugiau...

Statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbų organizavimas. Daugiau...

Statinio techninis prižiūrėtojas

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, šio įstatymo 48 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais pagrindais ir pagal to paties straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atliekantys statinio techninę priežiūrą. Daugiau...

Statinių techninė priežiūra, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017;

Žalos nekilnojamam turtui nuo 2000 Eur. Daugiau...

Pats efektyviausias būdas ką nors atlikti yra tiesiog imti ir padaryti. 

Amelia Earhart

mūsų

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI